TKS Mobil

Søk

Meny

Litt TKS historie

I 1930 etablerte Trygve Kverneland egen smie med produksjon av enkle smieprodukter på familiegården. I dag fremstår selskapet T. Kverneland & Sønner AS som et moderne selskap, og ligger fortsatt inntil hovedgården på Kverneland.

                                                   
Kverneland-familien har aner langt tilbake i tid på Kverneland på Jæren. Gabriel Olsen Kverneland (1807 - 1889) var jærbonde og smed. Han fikk to svært så driftige sønner. Det var Ole Gabriel Kverneland (1854 - 1941) som stiftet suksessbedriften Kverneland AS, og Tønnes Gabrielsen Kverneland (1857 - 1950) som drev familiegården videre. Samtidig med gården drev Tønnes noe smedevirksomhet.

Sønn av Tønnes, Trygve Kverneland (1905 - 1984) etablerte selskapet T. Kverneland i 1930. Det startet som en ren smie. I denne perioden produserte den lille bedriften i hovedsak ljåer, sigder, kniver, økser og sakser. Etter 2. Verdenskrig ble importrestriksjonene opphevet og det var klart for Trygve at smien ble for liten og umoderne. Smien på Kverneland kunne ikke å hamle opp med de store utenlandske bedriftene som masseproduserte de samme produktene. 

Trygve Kverneland måtte finne et nytt produkt for selskapet. Dermed startet han med produksjon av landbruksmaskiner i 1952. Det var først og fremst produksjon av høykanon. Dette ble redningen for bedriften.

Helt fram til 1964 var T. Kverneland et personlig selskap. I 1961 gikk Trygve Kverneland av som leder av bedriften og sønnen Tønnes T. Kverneland overtok roret. Dermed var det også tid for endringer. Fra 1964 og fram til 1973 var T. Kverneland et kommandittselskap, men fra da ble T. Kverneland & Sønner omgjort til et aksjeselskap.

Fra 1968 startet T. Kverneland & Sønner produksjon av taljer, skinnebaner og grasklyper. Dette var en ny nisje for bedriften. Det skulle raskt vise seg at markedet var svært lovende innen løfteprodukter for landbruket. Selskapet utvidet produksjonen til kraner og virksomheten ekspanderte raskt.

Fra 1991 ble heiser for bevegelseshemmede en viktig del av selskapets produktspekter, og i 1997 var det naturlig å skille denne virksomheten ut i et eget datterselskap: TKS Heis AS. Samme år overtok 3. Generasjon den tradisjonsrike bedriften.
Tønnes Helge Kverneland overtok i 1999 som administrerende direktør for T. Kverneland og Sønner AS.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Gå til fullversjon